header banner
Default

TikTok-claim van de Consumentenbond: TikTok schendt privacy


Al 50.000+ deelnemers

Gratis aanmelden

No cure, no pay

Al 50.000+ deelnemers

Wat is er mis

VIDEO: #1 TikTok Privacy Issue & Everything They Know About You [LIVE]
Payette Forward

TikTok verwerkt op grote schaal persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming van ouders of verzorgers. TikTok verdient hier jaarlijks miljarden euro’s aan. Er wordt opzettelijk slecht geïnformeerd zodat kinderen niet weten dat hun privacy wordt geschonden. Ook kampt de app met beveiligingsproblemen.

Onze eisen

VIDEO: How To Fix TikTok Privacy Settings
Howfinity

TikTok moet een schadevergoeding van 2 miljard betalen, stoppen met het verzamelen van overmatig veel gegevens van kinderen en alle persoonsgegevens die onrechtmatig zijn gekaapt vernietigen.

Wat gaan we doen

VIDEO: TikTok Privacy Policy concerns: Should you delete your account??
VPNpro

Alleen samen kunnen we zorgen dat TikTok de privacy van kinderen niet meer schendt. Meld je (kind) nu gratis aan en claim een schadevergoeding. Wij gaan voor jou het juridisch gevecht aan.

Meld je (kind) gratis aan

'TikTok maakt zich schuldig aan ernstige schendingen van fundamentele rechten. Dat moet zo snel mogelijk stoppen.'

VIDEO: How to Turn Off Setting Restricted by TikTok to Protect Your Privacy
HelperMan

Friederike van der Jagt, voorzitter Stichting Take Back Your Privacy

VIDEO: How to Appeal TikTok Community Guidelines Violation
Max Dalton

Hoe werkt het?

VIDEO: Fix Settings Restricted by TikTok to Protect your Privacy
tech How

Wij strijden tegen grote bedrijven die misbruik maken van hun macht. Als jij de dupe wordt van zo'n bedrijf, heb je recht op schadevergoeding. Maar, in je eentje maak je geen schijn van kans. Wij verenigen jou en andere gedupeerde consumenten en gaan namens jullie het juridisch gevecht aan. Dat doen we samen met Stichting Take Back Your Privacy (TBYP). ConsumentenClaim verwerkt de aanmeldingen van alle deelnemers.

 • meld-je-aan-1200x800px

  1. Meld je aan

  Meld je gratis aan. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Consumentenbond.

 • stappen-naar-de-rechter-1200x800px

  2. Wij stappen naar de rechter

  Stichting TBYP stapt in samenwerking met de Consumentenbond naar de rechter om de privacy-schendingen van TikTok te stoppen en een schadevergoeding te eisen.

 • vergoeding-1200x800px

  3. Je krijgt een vergoeding

  Bij een schikking of positieve uitspraak krijg je een schadevergoeding uitgekeerd. Afhankelijk van hoeveel TikTok moet vergoeden van de rechter, wordt de hoogte van de vergoeding bepaald.

  Van die vergoeding wordt een percentage ingehouden. Als er geen schadevergoeding komt, betaal je ook niks. No cure, no pay.

Tijdlijn

27 oktober 2023

Tussenvonnis oktober 2023

Op 25 oktober 2023 oordeelde de rechtbank Amsterdam in een tussenvonnis dat Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) voldoet aan de eisen voor een massaschadeclaim. Daarmee is TBYP ontvankelijk, met uitzondering van één punt. TBYP moet de financieringsovereenkomst met haar financier aanpassen. Pas dan kan de rechtbank definitief oordelen over de ontvankelijkheid van TBYP.

TBYP dient hierover op 8 november 2023 een akte in en mag TikTok reageren. Daarna beoordeelt de rechtbank wie als exclusieve belangenbehartiger(s) wordt (worden) aangewezen. Dit kan TBYP zijn, maar ook één van de andere stichtingen. De Consumentenbond werkt samen met TBYP.

Het goede nieuws is dat de zaak verder gaat, en dat TikTok verantwoording moet afleggen over de privacyschendingen.

11 oktober 2023

Uitspraak mondelinge behandeling: 11 oktober 2023

De vorige zitting van de claim tegen TikTok was op woensdag 28 juni 2023. Toen vond er een mondelinge behandeling plaats.

Tijdens deze behandeling heeft Take Back Your Privacy toegelicht waarom zij de rechtszaak namens Nederlandse kinderen mogen voeren (‘ontvankelijk’ is). Wij werken samen met deze stichting. Ook heeft Take Back Your Privacy tijdens deze behandeling besproken waarom zij de aangewezen exclusieve belangenbehartiger moeten zijn.

Op 11 oktober zal de rechter hierover uitspraak doen. 

Goeie actie? Word lid

Eerlijk is eerlijk, de Consumentenbond is nergens zonder zijn leden. Hoe meer steun hoe meer wij kunnen strijden voor een eerlijke en veilige markt. Steun ons ook. Je bent al lid voor €3 per maand.

header-geld-en-recht-1200x800px

Sources


Article information

Author: Nancy Young

Last Updated: 1703816282

Views: 1217

Rating: 4.9 / 5 (99 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nancy Young

Birthday: 1993-10-16

Address: 5828 Kimberly Ports, Lake Patricia, ME 46479

Phone: +4294288664121615

Job: Article Writer

Hobby: Table Tennis, Cross-Stitching, Graphic Design, Orienteering, Video Editing, Puzzle Solving, Skateboarding

Introduction: My name is Nancy Young, I am a proficient, cherished, venturesome, accomplished, esteemed, resolute, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.