header banner
Default

Google biedt beloningen aan degenen die informatie toevoegen aan Maps


Table of Contents

  Google gaat mensen die een bijdrage leveren aan de Maps-dienst belonen. Gebruikers kunnen punten verdienen, en daarmee onder meer vroege toegang tot nieuwe software krijgen, of bijvoorbeeld gratis extra opslag voor de Drive-dienst krijgen.

  Het beloningsprogramma is door Google bekendgemaakt op zijn weblog, en is bedoeld om mensen te stimuleren om informatie toe te voegen aan de zogenaamde Local Guides in de Maps-dienst. Zo noemt Google de informatie die op de kaartendienst kan worden opgezocht over zaken zoals restaurants, winkels en andere 'points of interest'. Wie informatie hieraan toevoegt kan punten verdienen, onder meer door het toevoegen van foto's, reviews of het vernieuwen van verouderde informatie.

  Helaas!
  De video die je probeert te bekijken is niet langer beschikbaar op Tweakers.net.

  Naarmate gebruikers meer punten verdienen worden steeds meer beloningen vrijgespeeld. Google onderscheidt vijf verschillende niveaus, ofwel levels, met bijbehorende beloningen. Wie op het hoogste niveau komt, waarvoor meer dan 500 punten nodig zijn, wordt uitgenodigd op een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Google; deze wordt volgend jaar gehouden. Ook zijn er beloningen waarbij gebruikers 1TB extra opslag op de cloudopslagdienst Drive krijgen of vroege toegang tot nieuwe producten die door Google zijn ontwikkeld.

  Gebruikers kunnen in de Maps-applicatie hun puntenaantal en level bijhouden. Ook kan er een to-do-lijstje worden opgesteld, en gaat Google bij gedeelde foto's het aantal views tonen. Wie een bijdrage wil leveren moet beschikken over een Android- of iOS-apparaat.

  Door RoD

  Admin Mobile

  Feedback • 14-11-2015 09:1068

  Sources


  Article information

  Author: Dana Martinez

  Last Updated: 1703762642

  Views: 1037

  Rating: 3.6 / 5 (75 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dana Martinez

  Birthday: 2012-01-10

  Address: 251 York Extensions Suite 456, New Jeremybury, LA 68002

  Phone: +4476406122023192

  Job: Flight Attendant

  Hobby: Badminton, Gardening, Sailing, Snowboarding, Drone Flying, Table Tennis, Stamp Collecting

  Introduction: My name is Dana Martinez, I am a apt, rare, spirited, daring, strong-willed, persistent, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.