header banner
Default

Deel 4 van de meest rijkste Belgen de reeks huwelijken die leidde tot twee van de rijkste families van ons land


Table of Contents

  Financieel journalist Ludwig Verduyn duikt in de cijfers: welke Belgische families zitten op het grootste vermogen? Vandaag in deel 4: de families Boël en Janssen. Op het eerste gezicht hebben ze, behalve een paar miljard op hun rekening, niks gemeenschappelijks. Maar schijn bedriegt. Hun stambomen zijn zo in elkaar vervlochten dat de telgen stuk voor stuk verwant zijn aan elkaar, soms tot het zevende knoopsgat, en ze leiden allemaal naar die ene oervader.

  Frank Poosen

  Sources


  Article information

  Author: Mario Gonzalez

  Last Updated: 1703853362

  Views: 573

  Rating: 3.9 / 5 (102 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mario Gonzalez

  Birthday: 1940-01-24

  Address: 603 Taylor Manor, Randolphberg, FL 54394

  Phone: +3910455634917862

  Job: Article Writer

  Hobby: Survival Skills, Gardening, Telescope Building, Photography, Baking, Arduino, Playing Guitar

  Introduction: My name is Mario Gonzalez, I am a rich, venturesome, enterprising, daring, artistic, treasured, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.