header banner
Default

De hoogste koers van de Avalanche in 2023, maar wat nu? - BLOX | Nieuws


De Avalanche (AVAX) koers is met 26,96 dollar op het hoogste niveau van 2023 gekomen, nadat het twee belangrijkste weerstandslijnen wist te doorbreken. Inmiddels is de munt alweer een beetje gedaald naar het niveau van 26,15 dollar, maar er zijn analisten die voorspellen dat het niveau van 30 dollar weleens het volgende station kan zijn voor de digitale munt.

Avalanche doorbreekt belangrijke trendlijnen

VIDEO: NEW KITSUNE FRUIT SHOWCASE! Roblox Blox Fruits Update 21
Jesse Games

Zoals besproken is Avalanche dus door twee belangrijke trendlijnen heengebroken.

De eerste trendlijn drukte al sinds augustus 2022 op de koers van de munt, terwijl de tweede lijn aanwezig was sinds het project zijn all-time high bereikte in november 2021 (op hetzelfde moment als Bitcoin dat deed).

Onder andere de Relative Strength Index (RSI) op de weekgrafiek van AVAX is nu extreem bullish. Net als in de periode van de all-time high in 2021, staat deze nu boven de 70 op de dagelijkse grafiek.

Wat zeggen de analisten?

VIDEO: Wat is Avalanche (AVAX) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

Net voor de gigantische uitbraak van de Avalanche koers was de pseudonieme analist Shuarix al bullish over de koers.

$AVAX #Avalanche price is likely to break the resistance line if this kind of recent volume is getting back.

In the past 42 days it had a 180% increase, like lots of coins that are recovering.

Right now, a small correction of a positive impulse, we might see another push. pic.twitter.com/XEDAECWEmi

— Shuarix™ (@Shuarix) December 1, 2023

Op 1 december voorspelde de analist al dat Avalanche de weerstand zou doorbreken en aan een nieuwe koersexplosie zou beginnen. We zijn nu enkele dagen verder en de koers is met ongeveer 25 procent gestegen sinds de tweet van Shuarix.

Wat dat betreft kan dit weleens een goede analist zijn om in de gaten te houden als het over de koers van Avalanche gaat.

De meest bullish analist over Avalanche is ongetwijfeld Javon Marks, die een koers van 120 dollar voorspelt voor de munt. Daarmee zou het project een nieuwe all-time high noteren.

Sources


Article information

Author: Patricia Castillo

Last Updated: 1702641122

Views: 808

Rating: 5 / 5 (91 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Castillo

Birthday: 1933-03-13

Address: 445 Kimberly Plain Suite 576, Ashleyville, NE 59997

Phone: +4267117969089126

Job: Paramedic

Hobby: Card Collecting, Reading, Wildlife Photography, Camping, Stargazing, Origami, Motorcycling

Introduction: My name is Patricia Castillo, I am a dazzling, dear, esteemed, talented, brilliant, capable, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.