header banner
Default

Borsada Ky Nedir?


Table of Contents

  26.03.2021 - 05:33 | Son Güncellenme:

  Borsada KY, küçük yatırımcıları ifade ediyor. Baş harflerinin kısaltması olarak, KY kullanılıyor. Küçük yatırımcıları temsil eden bir kısaltma türüdür.

  Borsada KY Ne Demek?

  Borsa içerisinde çok yaygın olarak kullanılan bazı terimler bulunuyor. Kişiler bu terimleri gördüğünde, anlamını öğrenmek için birçok kaynak üzerinde araştırma yapabiliyor. Özellikle KY kısaltması birçok borsada işlem yapan kişi için geçerlidir. KY, küçük yatırımcıları temsil eden bir kısaltmadır. Bu kısaltma türü isminden anlaşılacağı üzere, küçük yatırım yapan kişileri temsil ediyor. Borsada küçük yatırım yapan kişilere verilen bir kısaltmadır.

  Küçük yatırımcılar borsa üzerinde KY kısaltmasıyla adlandırılıyor. Fakat kişiler KY kısaltmasını gördüğünde bu kısaltmanın anlamını bilmediğinden, merakla araştırma yapabiliyor. Borsa üzerinde işlem yapan ve yatırım yapan kişilerin tamamına verilen bir kısaltma değildir. Sadece küçük miktarlarda yatırım yapan kişiler için kullanılan bir kısaltmadır.

  Kimlere KY Denilir?

  Borsada kullanılan bir terim olan KY, pek çok borsacının merak ettiği bir durumdur. Bu kısaltma küçük yatırımcıları temsil etmesinden dolayı, küçük yatırım yapan kişiler için kullanılıyor. KY, küçük yatırımcılar için oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Pek çok kişi KY kısaltmasının anlamını öğrendiğinde daha aktif bir şekilde kullanabiliyor. Borsada bilindiği üzere çok fazla kısaltma kullanılıyor. Özellikle bu tarz farklı terimler, borsaya yeni başlayanlar için oldukça önemlidir. KY kısaltması da, küçük yatırımcıları temsil ettiğinden yeni yatırımcıların öğrenmesi gereken bir kısaltmadır.

  Sources


  Article information

  Author: Alexander Robertson

  Last Updated: 1702549441

  Views: 1216

  Rating: 3.7 / 5 (75 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Alexander Robertson

  Birthday: 1965-10-01

  Address: 0453 Gibson Place, South Austin, CT 86506

  Phone: +4043720422053509

  Job: Article Writer

  Hobby: Playing Guitar, Motorcycling, Metalworking, Hiking, Painting, Dancing, Photography

  Introduction: My name is Alexander Robertson, I am a honest, bold, skilled, courageous, accomplished, audacious, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.