header banner
Default

12 yıl sonra, içerisinde 1000 BTC bulunan adres aktif hale geldi!


1000 Bitcoin'i bulunan bir adres 12 yıl sonra aktif hale geldi!

İçinde 1000 BTC bulunan adres 12 yıl sonra aktif hale geldi!

Kripto para balinalarını takip eden Whale Alert'in 24 Nisan'da paylaştığı bir tweette içinde bin adet BTC bulunan ve yaklaşık 12 yıldır uyuyan bir adresin aktif hale geldiği bildirildi.

💤 💤 💤 A dormant address containing 1,000 #BTC (27,456,958 USD) has just been activated after 12.0 years!https://t.co/lHrgCNWpbY

— Whale Alert (@whale_alert) April 24, 2023

İçinde 1.000 BTC (27,456,958 USD) bulunan hareketsiz bir adres 12 yıl sonra aktif hale getirildi!

Whale Alert'ten elde edilen verilere göre içerisinde bin adet Bitcoin bulunan bu hesap yaklaşık olarak 12 yıldır hareketsizdi. Bin BTC, 24 Nisan itibariyle yaklaşık olarak 27.5 milyon dolara tekabül ediyor.

Eski kripto adresleri uyanmaya devam ediyor

VIDEO:

Lookonchain verilerine göre yaklaşık 8 yıldır hareketsiz olan ve Ethereum ICO'suna katılmış olan bir adres 24 Nisan günü 1 ETH transfer ederek harekete geçmişti. Ethereum ICO katılımcısının yaklaşık 8 yıl süren uzun bir uyku döneminin ardından bu faaliyeti, eski Bitcoin balina adreslerinden gelen bazı benzer işlemlerin devamı olarak nitelendirilmişti.

21 Nisan'da, on yıldır aktif olmayan bir Bitcoin balinası, işlem sırasında 7,8 milyon dolar değerinde olan 279 BTC'yi üç yeni adrese aktarmıştı. Bu işlem, uzun süredir aktif olmayan bir başka Bitcoin balinasının dokuz yıllık hareketsizliğinin ardından 60,7 milyon dolar değerinde 2.071,5 BTC transfer etmesinden bir gün sonra gerçekleşmişti.

Son gelişme ise 24 Nisan'da gelen 1000 BTC'ye sahip adresin 12 yılın ardından aktif hale gelmiş olmasıdır.

Sources


Article information

Author: Brandon Bennett

Last Updated: 1702760882

Views: 658

Rating: 4 / 5 (73 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brandon Bennett

Birthday: 2017-08-04

Address: 04013 Dalton Wall, Port Tara, MT 20949

Phone: +4403613691519414

Job: Fashion Designer

Hobby: Playing Chess, Kite Flying, Chess, Sailing, Skydiving, Cycling, Skateboarding

Introduction: My name is Brandon Bennett, I am a Colorful, valuable, lively, daring, unguarded, venturesome, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.